ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.         SATICI

Ünvanı                      : Normtaş Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                       : Kazimdirik Mah. Üniversite Cad. No: 72f Bornova / İzmir

Telefon                      :{_saticitelefon_}

Fax                             :{_saticifax_}

E-mail                        : ………………..

Mersis No                 : 0632135446000001

2.         ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ 

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri: {_urunadivetemelnitelikleri_}

3.         MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Telefon          : …………..

E-Mail                       : …………..

4.         ÜRÜN BEDELİ

Ürün Adedi              : {_urunadedi_}

Satış Bedeli 

(KDV Dahil TL)       : {_kdvdahilsatisbedeli_}

KDV Tutarı               : {_KDV Tutarı_}

Kargo Bedeli            : {_kargobedeli_}

Ödeme Şekli             : {_odemesekli_}

{_odemesekli_} ile Toplam {_odemetablosu_}

5.         TESLİMAT

Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 16’da düzenlenen şartlara uygun ve siparişe konu ürünün tedarik durumu, teslimat adresi, iş ortağı teslimat firmalarının iş yoğunluklarına bağlı olarak azami otuz (30) gün içerisinde alıcıya yahut gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın seçtiği teslimat firması aracılığıyla teslim edilecektir.  Teslimat ve paketleme masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma ve diğer iade işlemlerinde ürünün tarafımıza teslimi, anlaşmalı bulunduğumuz ………… firması aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Anlaşmalı bulunduğumuz firmanın tüketicinin bulunduğu yerde şubesi bulunmuyorsa tarafımız ile iletişime geçmesi halinde belirtilecek yöntemle bedelsiz olarak iade işlemi gerçekleştirilebilir.

6.         ŞİKAYET VE İTİRAZ

Tüketicinin tüm şikayet ve itirazları, bu ön bilgilendirme formunda belirtilen iletişim araçları kanalıyla veya www.minelias.com.tr içeriğinde yer alan iletişim formu doldurularak SATICI’ya iletilebilir. Tüketici tarafından iletilen tüm şikayet ve itirazlar titizlikle incelenerek mevzuata uygun ve makul sürelerde Tüketici’ye geri dönüşte bulunulacaktır.

7.         CAYMA

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bu ön bilgilendirme formunda yer alan faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün cayma süresi içinde işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmış olması şarttır. SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünün tesliminde kullanılan teslimat yöntemi ve firması aracılığıyla ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ve mevcutsa kullanım klavuzları ile garanti belgesinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI’nın TACİR sıfatına haiz olması durumunda cayma hakkı bulunmamaktadır.

-          Cayma Hakkının İstisnaları

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICInın kontrolünde olmayan ürünlerde.

         Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.

         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin olanlar.

         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin olanlar.

         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde.

         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

         Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8.         YETKİ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türk Mahkemeleri yetkili olup, Türk Hukuk uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işbu Sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda ;her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan uyuşmazlıklar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen bedelin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

9.         ŞEKİL

Satışlarının mevzuat gereğince resmi şekilde yapılması gereken ürünler bakımından işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön anlaşma niteliğindedir. Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda yahut Kampanya Şartlarında belirtilen bedele resmi şekil için yapılacak masraflar dahil değildir. Buna ilişkin masraflar ALICI tarafından resmi şeklin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. İlgili işlemler toplam bedelin ALICI tarafından SATICI’ya ödenmesi ve buna müteakip söz konusu işlemlerin yapılmasıyla birlikte tamamlanabilir. Bu kapsamda cayma hakkına, teslimata ilişkin ve benzeri hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.  Bu ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi sözleşmenin onaylanmasından sonra …. Yıl süre ile saklanacak olup ………………. adresinden sözleşme metnine erişilmesi mümkündür.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR